Склад та відносна стійкість продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з водними розчинами таурату калію та моноетаноламонію. Хемосорбент пролонгованої дії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2304-0947
E-ISSN
2414-5963
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Здійснено рН-, редокс та кондуктометричне дослідження хемосорбції оксиду сірки (IV) водними 0,1 моль/л розчинами таурату калію (TauK) і моноетаноламонію (TauMEA) в області температур 293 ÷ 313 К. Виявлено склад утворених при цьому сполук. Розраховано йон-молекулярний склад системи SO2 – TauK – H2O, концентраційні та термодинамічні константи утворення сульфітних та гідросульфітних асоціатів. Запропоновано склади просочуючих розчинів на основі MEA та TauK для отримання хемосорбентів пролонгованої дії респіраторного призначення.
Опис
Ключові слова
оксид сірки (IV), таурат калію, моноетаноламін, іон-молекулярні рівноваги, імпрегновані волокнисті хемосорбенти, sulfur dioxide, potassium taurate, monoethanolamine, ion-molecular equilibrium, impregnated fibrous chemisorbents
Бібліографічний опис
Хома Р. Є. Склад та відносна стійкість продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з водними розчинами таурату калію та моноетаноламонію. Хемосорбент пролонгованої дії / Р. Є. Хома, Т. С. Бєньковська, В. О. Гельмбольдт, Д. Г. Клімов, М. Г. Горліченко // Вісник Одеського національного університету. Хімія. – 2023. – Т. 28, вип. 3(86). – С. 35–52.
ORCID:
УДК