Підстави необхідної оборони у кримінальному праві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню правової та фактичної підстави необхідної оборони. На підставі проведеного дослідження автором пропонуються відповідні зміни до ч. 2 ст. 36 Кримінального кодексу України.
В науке уголовного права регулирование оснований необходимой обороны является недостаточно четким и регламентированным. Автором проводится исследование правового и фактического основания необходимой обороны с использованием материалов практики. На основании проведенного исследования автором предлагаются соответствующие изменения в ч. 2 ст. 36 Уголовного кодекса Украины.
Опис
Ключові слова
необхідна оборона, суспільно небезпечне посягання, реальна загроза, заподіяння шкоди, правова та фактична підстава необхідної оборони, обстановка захисту, необходимая оборона, общественно опасное посягательство, реальная угроза, причинение вреда, правовое и фактическое основание необходимой обороны, обстановка защиты
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК