Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья вторая

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье прослежено, как при изменении методологического формата в литературоведческом дискурсе до 90-х годов прошлого века решалась проблема концептуализации и категоризации феномена русского модернизма.
В статті прослідковано, як при зміні методологічного формату в літературознавчому дискурсі до 90-х років минулого століття вирішувалася проблема концептуалізації та категорізації феномену російського модернізму.
In this article it was analysed how during the change of the methodological format of the literary discourse in the 90-ies, the problem of conceptualization and categorization of the phenomenon which is Russian modernism was solved.
Опис
Ключові слова
литературный модернизм, методологический формат, реализмоцентристская методология, структуралистская методология, літературний модернізм, методологічний формат, реалізмоцентристська методологія, структуралістська методологія, literary modernism, methodological format, realism-centric methodology, structuralist methodology
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК