«Політична мова» в стратегіях репрезентації влади Річарда ІІ Плантагента

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У своєму дисертаційному дослідженні автор представленої на цих сторінках розвідки ґрунтуючись на аналізі політичних практик Річарда ІІ Плантагенета (1367–1400 рр.), англійського короля, що перебував на троні з 1377 р. по 1399 р., запропонував власну реконструкцію концепції правління названого монарха. Принагідно, користуючись урочистою присвятою цього випуску «Libra» науково-педагогічному ювілею Ірини Вікторівни Нємченко, хочу уклінно подякувати їй, як ідейному натхненнику та науковому керівнику зазначеної дисертації. Ірина Вікторівна була і є для мене взірцем наукових розшуків, однодумцем та порадником, Вчителем та Наставником!
The article is devoted to the analysis of “political language” in the strategies of Richard II Plantagenet's power representation. The author considers the system of titularity to be an important discursive practice, which forms the sphere of political communication. Title is a specific concept of “political language” with the help of which an important communicative act is carried out. Starting from the concepts of N. Saul, G. Dodd and Ch. Fletcher, the author offers his contextual view of the chronology of formation and the source of the new “political language” in the late fourteenth-century England. The new system of address to the monarch became an important component of political discourse and an element of Richard II's assertion of the right to royal prerogatives.
Опис
Ключові слова
політична мова, Річард ІІ Плантагенет, репрезентація влади, political language, Richard II Plantagenet
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць Центру антикознавства та медієвістики
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання