Про вагомість кандидатського дослідження (ономастичні студії драматичних творів Лесі Українки)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для чого пишуться кандидатські дисертації? Передусім для підтвердження кваліфікації дисертантів і, відповідно, одержання наукового ступеня кандидата наук. Маю на увазі саме кандидатські дисертації, бо для докторських є обов'язковою публікація монографії (і значної кількості статей), тому вони не можуть не одержати певного наукового розголосу, особливо серед фахівців, що працюють у колі тих же проблем
Опис
Ключові слова
Леся Українка, ономастичні студії, драматичні твори
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК