Герої романістики Ґео Шкурупія: «переможці» й «переможені», що мріють про смерть

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті зроблено спробу окреслити проблему самогубства як ключового фактора детермінізму виникнення конфліктів (зовнішніх та внутрішніх) у прозі Ґео Шкурупія. Проаналізовано загальний вплив прагнення до суїциду як у героїв-«переможців», так і у героїв-«переможених».
В cтатье осуществлена попытка очертить проблему самоубийства как ключевого фактора детерминизма возникновения конфликтов (внешних и внутренних) в прозе Гео Шкурупия. Проанализировано общее влияние желания совершить самоубийство как у героев-«победителей», так и у героев-«побеждённых».
Опис
Ключові слова
конфлікт, система конфліктів, суїцид, літературний суїцид, конфликт, система конфликтов, суицид, литературный суицид
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК