ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ В НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Проблема викладання русистики в Новоросійському університеті в тій чи іншій мірі ставала об'єктом дослідження у роботах, присвячених історії Одеського університету, в біографічних нарисах окремих істориків Ч Однак до цього часу немає узагальнюючого дослідження з цієї теми. Важливим джерелом для вивчення викладання історичних дисциплін, в тому числі і російської історії на історико-філологічному факультеті, є видання, що виходило під назвою "Обозрение преподавания наук в императорском Новороссийском университете". Це видання у процесі розвитку університету рік за роком зростало за обсягом, ставало більш змістовним.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2005. - Вип.16.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК