Вплив харчових волокон на мікробіоту товстої кишки у щурів з алоксановим діабетом

Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Встановлено, що таксономічний склад мікробіоти товстої кишки здорових щурів і щурів з алоксановим діабетом представлений мікроорганізмами родів Lactobacillus, Escherichia, Enterococcus, Enterobacter, Staphylococcus, Proteus, Bacillus і Candida. Кількість бактерій родів Lactobacillus і Escherichia у товстій кишці здорових щурів була вищою, ніж у тварин з алоксановим діабетом, у яких у більшій кількості виявлено мікроорганізми родів Staphylococcus, Proteus, Bacillus, Candida. За споживання харчових волокон із бурякового жому як у здорових щурів, так і у щурів з алоксановим діабетом спостерігалось збільшення кількості бактерій родів Lactobacillus і Escherichia.
Опис
Мікробіологія і Біолотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2010. - 2 (10)
Ключові слова
мікроорганізми, товста кишка, щурі, алоксановий діабет, харчові волокна
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біолотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2010. - 2 (10)
DOI
ORCID:
УДК