Провідні риси берегів півострова Дошон, В'єтнам, Південно-Китайське море

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Півострів Дошон розташований на північному узбережжі В'єтнаму, на південь від Червоної ріки, однієї з найвеликих у цій країні. Разом із двома прилеглими островами його площа дорівнює 6,1 км2, а довжина берегової лінії 16,3 км. Цей невеликий півострів є одним з найстаріших рекреаційних центрів. Побудовано 23 великих готелів та більше 100 мініготелів і кемпінгів. Протягом року на Дошон приїздить 1 млн рекреантів і туристів. Це спричиняє перманентно надмірний антропогенний тиск і руйнує якість рекреаційних ресурсів.
Полуостров Дошон располагается на северном побережье Вьетнама, Южно-Китайское море. Его площадь, вместе с прилегающими двумя крошечными островами, равна 6,1 км2, длина береговой линии 16,3 км. Из них 5000 м занято берегозащитными гидротехническими сооружениями, и только 4000 м приходится на неширокие (15 м) пляжи (площадь 60000 м2). На этом пятачке построено 23 больших гостиницы и более 100 минигостиниц и мотелей. В течение года на Дошон приезжают более 1 млн рекреантов и туристов. В итоге береговая система испытывает запредельных антропогенные нагрузки. Поэтому следует разгрузить эту береговую территорию до уровня предельно допустимых норм.
Doson Peninsula located on Northern coast of Viet Nam, that is washing by the Southern-Chinese Sea waters. Doson squire is 6,1 km2 (two small islands including), and total long of shorelines is 16,3 km. Sectors with shore protecting hydrotechnical constructions occupy 5000 m, from the eastern side mainly. Long of narrow beaches (-15 m in average) is 4000 m, and the area occupy 60000 m2. On squire of the Peninsula 23 big hotels and >100 motels and small hotels are located. During 1 year approximately 1 mln tourists and recreants are visiting to Doson area. As result, the natural coastal system is undergo impact of strong anthropogenous pressure and destruction of much natural recourses.
Опис
Ключові слова
узбережжя, морське дно, пляж, абразія, рекреація, В'єтнам, побережье, морское дно, абразия, рекреация, Вьетнам, coastal zone, sea bottom, beach, abrasion, reareation, Viet Nam
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК