Виявлення анамокс бактерій у стічних водах фармацевтичного виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анамокс бактерії виявляються в системах очищення стічних вод, а також в інших екологічних нішах, де є анаеробні умови. Мета. Виявлення бактерій, відповідальних за АНАМОКС процес у зразках активного мулу та визначення їх таксономічної приналежності. Методи. Визначення концентрації амонію, нітриту та нітрату в отриманому зразку проводили з використанням хімічної реакції йонів на реактив Несслера, реактив Грісса та фенол-сульфідокислоти [3]. Інтенсивність забарвлення визначали спектрофотометричним методом. Наявність АНАМОКС процесу визначали методом інкубації активного мулу з мінеральним живильним середовищем у анаеробних умовах. Наявність та родову приналежність анамокс бактерій визначали методом FISH з використанням специфічних мічених зондів: універсального Tamra-Amx-0368, а також Fam-Amx-0820 і Fam-Kst-1275. Результати. В отриманій пробі визначена концентрація йонів амонію NH4 + 0,052 г/л і концентрація нітриту NO2- 0,024 г/л. Після інкубації активного мулу у живильному синтетичному середовищі, було встановлене зниження концентрації йонів амонію та нітриту у цьому середовищі. Проведення FISH реакції з використанням трьох мічених зондів: універсальний Tamra-Amx-0368, а також Fam-Amx-0820 і Fam-Kst-1275, та подальша мікроскопія отриманого зразка дозволила встановити наявність колоній анамокс бактерій. Висновки. Зниження концентрації йонів амонію на 0,0395 г/л і йонів нітриту на 0,0179 г/л в синтетичному живильному середовищі в анаеробних умовах з виділенням газу свідчить про присутність мікроорганізмів відповідальних за АНАМОКС процес. Результати гібридизації свідчать про наявність в пробі мулу представників родів Can. Brocadia і Can. Kuenenia, яких на об’єм в 50 мкл було 8–10 одиниць мікроколоній та до 3–4 одиниць мікроколоній, представників Kuenenia stuttgartiensis.
Опис
Ключові слова
стічні води, анамокс бактерії, мул, сточные воды, анаммокс бактерии, ил, wastewater, anammox bacteria, sludge
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК