Трансонімізовані прізвиська

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Основою творення прізвиськ можуть ставати різні антропонімічні категорії: прізвища, власні імена, по батькові, прізвиська. Об'єктом нашого дослідження стали прізвиська, утворені від прізвищ носіїв, оскільки вони "є самостійним видом прізвиськ, майже не пов'язаних з іншими, частіше всього психологічними, критеріями, які лягають в основу прізвиська. Тому при аналізі цих онімів можна відволіктися від психологічних нюансів".
Опис
Ключові слова
антропонімічні категорії, прізвиська
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК