Вплив фінансових технологій на конкурентоспроможність банківської системи країн ЄС в умовах трансформації світової економіки

Ескіз недоступний
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Розвиток національних економік у сьогоденні поєднує у собі значну кількість факторів та базується на індивідуальних перевагах та недоліках. В умовах постійних змін основа для конкурентних переваг постійно трансформується. Однак незмінною залишається складова інноваційного процесу, який постійно намагається вдосконалити та покращити існуючі практики та методики. Загальні тенденції інноваційного розвитку хоч і характерні для багатьох країн, не описують та не враховують індивідуальні особливості розвитку національних економік. Для кожної окремої фінансової системи країни характерно впровадження тих чи інших фінансових інновацій, основна мета яких полягає у підвищенні загальної ефективності, зниженні супутніх витрат та пошуку нових революційних методів та методик взаємодії суб’єктів системи.
Опис
Ключові слова
292 міжнародні економічні відносини, фінансові технології, банківська система, ЄС, світова економіка
Бібліографічний опис
Куниця, В. С. Вплив фінансових технологій на конкурентоспроможність банківської системи країн ЄС в умовах трансформації світової економіки = Influence of financial technologies on the competitiveness of the EU banking system in the conditions of transformation of the world economy : дипломна робота магістра / В. С. Куниця. – Одеса, 2019. – 67 с.
DOI
ORCID:
УДК