Хронотоп газетного дискурсу

Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Загальним місцем багатьох сучасних публікацій з філологічних проблем є міркування про багатовимірність і неусталеність поняття «дискурс». Дійсно, визначення, підходи, катетеризації дискурсу, що ними послуговуються різні науковці, є вельми різними, іноді взаємозаперечними. Згідно цілей нашого дослідження обираємо дефініцію дискурсу, запропоновану як одну із кількох можливих у термінологічній енциклопедії О. Селіванової „Сучасна лінгвістика": «дискурс - замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і т. ін.)»
Опис
Ключові слова
дискурс, хронотоп
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК