Тілесність мистецтва слова в епоху тотальної інформаційності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються трансформації літератури як виду творчості та аналізуються зміни статусу мистецтва слова в умовах культури, зорієнтованої на інформаційні технології.
В статье рассматриваются трансформации литературы как вида творчества и анализируются изменения статуса искусства слова в условиях культуры, ориентированной на информационные технологии.
The transformations of literature as a kind of creation is examined and the changes of status of art of word in the conditions of culture oriented on information technologies are analyzed in the article.
Опис
Ключові слова
література, екранна культура, культура тотальної інформаційності, литература, экранная культура, культура тотальной информационности, literature, on-screen culture, culture of total informativeness
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК