EFFECT OF LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU87 IN MIXTURE WITH AUTOLYSATE OF ERWINIAS ON FORMATION OF TUMORS CAUSED BY RHIZOBIUM RADIOBACTER C58

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The aim of the research was to investigate the effect of mixture of Lacto-bacillus plantarum ONU87 and autolysate of Erwinia carotovora ZM\ cells containing macromolecular bacteriocins and bacteriophages on the pathogenesis of the crown gall. Materials and Methods. As an infectious agent, a strain of Rhizobium radiobacter C58 characterized by its high virulence was chosen. As test-models, carrot roots (Daucuscarota subsp. sativus L.) and plants Ralanchoe daigremontiana Mill were used. Results. The effect of mixture of L. plantarum ONU87 and autolysate of E. carotovora ZM1 on survival of R. radiobacter C58 in vitro has been studied. Amount of vi¬able cells of plant pathogenic bacteria decreased after 4 hours of culturing. Treatment with a mixture of lactobacilli and autolysate of erwinias results in complete inhibition of crown gall pathogenesis on Ralanchoe plants. Treatment of carrot roots with an experimental mixture results in decrease of the amount of infected explants in 14.3%.The mentioned results enabled us to conclude that depending on the sensitivity of the test-objects, treatment with the mixture of L. plantarum ONU87 and autolysate of E. carotovora ZM1 results in complete inhibition of crown gall pathogenesis or decrease of its symptoms.
Метою дослідження було вивчення впливу Lactobacillus plantarum ONU87 у суміші з автолізатом клітин Erwinia carotovora ZM1, що містить бактеріофаги та макромолекулярні бактеріоцини, на розвиток інфекції бактеріального раку. Методи. Інфекційним агентом був штам Rhizobium radiobacter С58, який характеризується високою вірулентністю. Як тест-моделі використовували коренеплоди моркви (Daucus carota subsp. sativus L.) і рослини каланхое (Kalanchoe daigremontiana Mill.). Результати. Вивчено вплив суспензії лактобацил і автолізату ервіній на виживання бактерій штаму R. radiobacter С58 in vitro. Показано, що кількість життєздатних клітин фітопатогенних бактерій зменшується вже через чотири години. Обробка сумішшю лактобацил і автолізату ервіній призводить до повного пригнічення патогенезу бактеріального раку на рослинах каланхое. На коренеплодах моркви обробка експериментальною сумішшю веде до зменшення кількості уражених експлантів на 14,3%. Зроблено висновок, що залежно від сприйнятливості рослини обробка сумішшю лактобацил і автолізату ервіній призводить або до повного пригнічення патогенезу бактеріального раку, або до зменшення проявів його симптомів.
Целью исследования было изучение влияния Lactobacillus plantarum ОНУ 87 в смеси с автолизатом клеток Erwinia carotovora ZM1, содержащим бактериофаги и макромолекулярные бактериоцины, на развитие инфекции бактериального рака. Методы. Инфекционным агентом был штамм Rhizobium radiobacter С58, характеризующийся высокой вирулентностью. В качестве тест-моделей использовали корнеплоды моркови (Daucus carota subsp. sativus L.) и растения каланхоэ (Kalanchoe daigremontiana Mill.). Результаты. Изучено влияние суспензии лактобацил и автолизата эрвиний на выживание бактерий штамма R. radiobacter С58 in vitro. Показано, что количество жизнеспособных клеток фитопатогенных бактерий уменьшается уже через четыре часа. Обработка смесью лактобацил и автолизата эрвиний приводит к полному подавлению патогенеза бактериального рака на растениях каланхоэ. На корнеплодах моркови обработка экспериментальной смесью приводит к уменьшению количества пораженных эксплантов на 14,3%. Сделан вывод о том, что в зависимости от восприимчивости растения, обработка смесью лактобацил и автолизата эрвиний ведет к полному подавлению патогенеза бактериального рака или к уменьшению проявления его симптомов.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова.
Ключові слова
Rhizobium radiobacter, crown gall, Lactobacillus plantarum, autolysate of Erwinia carotovora, Rhizobium radiobacter, бактеріальний рак рослин, Lactobacillus plantarum, автолізат Erwinia carotovora, Rhizobium radiobacter, бактериальный рак растений, Lactobacillus plantarum, автолизат Erwinia carotovora
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК