ФУНКЦІОНУВАННЯ АХРОМАТИЧНИХ КОЛЬОРІВ BLANC / NOIR У КАРТИНІ СВІТУ БЕРНАРА ВЕРБЕРА (на матеріалі роману «L’Empire des anges»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті вивчається функціонування колоративів blanc і noir в авторській картині світу Бернара Вербера. Виявлено тенденції у розвитку семантики досліджуваних назв ахроматичних кольорів та способах їх перекладу російською мовою
The article deals with functioning of colouratives blanc and noir in author’s linguistic model of the world of Bernar Werber. There have been determined the tendencies in semantic development of studied names of achromatic colours and the ways of their translation into Russian
В статье изучается функционирование колоративов blanc и noir в авторской картине мира Бернара Вербера. Определены тенденции в развитии семантики исследуемых названий ахроматических цветов и способах их перевода на русский язык
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
колір, кольороназва, колоратив, чорний, білий, ахроматив, colour, colour name, colourative, black, white, achromative, цвет, цветоназвание, колоратив, черный, белый, ахроматив
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК