Мотивація та мовна приналежність назв закладів харчування у Суворовському районi мiста Одеси

Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статтi розглядається окремий клас власних назв, який мовознавцi називають ергонiмами. На прикладi назв кафе та ресторанiв, виокремлено певнi мотивацiйнi ознаки, що покладенi в основу їх розподiлу, а також зроблено класифiкацiю цих онiмiв за мовною приналежнiстю. Видiлено рiзновиди мотивацiї вказаних ергонiмiв.
Опис
Ключові слова
ергонiми, мотивацiя, мовна приналежнiсть, номiнацiя
Бібліографічний опис
Філологічні студії