Румунські «монографії» як історико-етнографічне джерело

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Увага акцентується на особливій групі джерел — рукописних «монографіях» — звітах румунських повітових адміністрацій 1942-1944 років. Зафіксована в них інформація доповнює знання про господарську діяльність, побут населення краю.
Внимание акцентируется на особой группе источников румынский «монографиях» отчётах румынских уездных администраций 1942-1944 годов. Зафиксированная в них информация дополняет знания про сельскохозяйственную деятельность, быт населения края.
Attention is accented on the special group of sources — handwritten «monographs» — reports of Romanian повітових administrations of 1942-1944. The information fixed in them complements knowledge about economic activity, way of life of population of edge.
Опис
Ключові слова
джерело, монографія, культура, етнографія, історія, повіт, источник, монография, этнография, история, уезд, Source, a monograph, ethnography, history, the county
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК