Міграція як чинник втрати трудових ресурсів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
За останнє десятиліття на демографічну ситуацію в Україні негативно став впливати не тільки природній рух населення (депопуляцію, «старіння нації»), а й механічний (від’ємне сальдо міграції). Швидкий ріст міграційного потоку з України обумовлений соціально-економічними та політичними причинами: низька реальна заробітна плата, корупція, девальвація національної валюти, збільшення рівня безробіття, зменшення ІЛР, введення безвізового режиму з ЄС, ситуація на сході України.
Опис
Ключові слова
міграція, трудові ресурси, Україна
Бібліографічний опис
Матеріали IX Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (27 квіт. 2018 р.) : захід присвяч. святкуванню 20-річчю створення ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 200 с.
DOI
ORCID:
УДК