ПРИСТОСОВАНІСТЬ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗА ДОДАВАННЯ В КОРМ МЕЛАНІНУ

Анотація
З метою встановлення впливу меланіну на пристосованість дрозофіли аналізували мух, культивованих на середовищі з додаванням препарату, визна- чаючи плодючість і життєздатність особин в стандартних та екстремальних (голодування, старіння) умовах. Отримані результати свідчать про стреспротекторну та геропротекторну дію меланіну. С целью изучения влияния меланина на приспособленность дрозофилы анализировали мух, культивированных на среде с добавлением препарата, определяя их плодовитость и жизнеспособность в стандартных и экстремальных (голодание, старение) условиях. Полученные результаты свидетельствуют о стресспротекторном и геропротекторном действии меланина. Flies were analyzed to study the effect of melanin on the fitness of Drosophila. They were cultivated on the nutritious environment with the addition of the preparation to determine their viability and fertility in standard and extreme (hunger, aging) conditions. The gained results showed the stress-protective and aging-protective action of melanin.
Опис
Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 5: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
пристосованість, дрозофіла, меланін, приспособленность, меланин, fitness, melanin, Drosophila
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК