Основні джерела сировини для органічного синтезу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У підручнику представлений теоретичний матеріал дисципліни «Основні джерела сировини для органічного синтезу», щодо природної сировини відновлювального та невідновлювального характеру, а також методів її перероблення на базові продукти для важкого органічного синтезу: парафіни, олефіни, ароматичні сполуки, ацетилен і синтез-газ. Підручник рекомендований для аудиторної та самостійної роботи студентів. Видання також може бути корисним здобувачам ЗВО, до області знань і наукових інтересів яких, входить хімія і технологія органічних речовин.
Опис
Ключові слова
виробництво органічних речовин, органічний синтез, органічна сировина, вихідні речовини для синтезу, промислова органічна хімія, природна сировина відновлювального та невідновлювального характеру, 102 Хімія
Бібліографічний опис
Шевченко О. В. Основні джерела сировини для органічного синтезу : підруч. для здобув. першого (бакалавр.) рівня спец. 102 Хімія / О. В. Шевченко – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 203 с. ; табл., рис.
DOI
ORCID:
УДК
547:67.03(075.8)