Gerundial and half-gerundial complexes

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Освіта України
Анотація
У розробці представлено загальну систему неособових форм дієслова в англійській мові та базові правила використання синтаксичних комплексів з герундієм. Подані тексти для трансформацій та вправи призначені для розвитку граматичних навичок та закріплення правил. Запропонований матеріал є корисним доповненням до навчального посібника Морозової І.Б. та Степаненко О.О. «The Use of the Non-Finites» (2021) та базується на системі викладання даної теми, представленій у ньому.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, Gerundial Complexes, Half-Gerundial Complexes, non-finite verb forms, English
Бібліографічний опис
Gerundial and half-gerundial complexes : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Друга інозем. мова (англ.)» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ, освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізацій: 035.043 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – нім.; 035.051 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – ісп.; 035.055 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад.: О. О. Пожарицька, М. Ю. Карпенко. – Одеса : Освіта України, 2023. – 28 с.
DOI
ORCID:
УДК