Українські фахові видання з мовознавства: тематика й кількісний аналіз публікацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті розглянуто три фахові видання з мовознавства за період 2009-2011 рр. На основі кількісного та якісного аналізу підраховано кількість публікацій у «Віснику ВНУ», збірниках наукових праць «Нова Філологія» і «Лінгвістика» та загальну кількість публікацій. Визначено вузи з найбільшою кількістю публікацій, проаналізовано географію публікацій та тематику кожного з видань
The article deals with three professional publications on linguistics for the period 2009-2011. The estimated number of publications in the «Journal of VNU,» collections of scientific papers «New Philology» and «Linguistics» and the total number of publications is calculated. Universities with the largest number of publications were detected, the geography of publications and topics of each of the publications were retraced
В статье рассмотрены 3 специализированные издания по языкознанию за период 2009-2011 гг. Подсчитано количество публикаций в «Вестнике ВНУ», сборниках научных трудов «Новая Филология» и «Лингвистика» и общее количество публикаций. Определены вузы с наибольшим количеством публикаций, проанализированно географию публикаций и тематику каждого из изданий
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
видання, публікація, наукова періодика, publishing, scientific periodicals, издание, публикация, научная периодика
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК