Новаторство Д. Павличка в жанрі сонета

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Творчість Д. Павличка 60-90-х років позначена грунтовною роботою над оновленням поетичного арсеналу. Зокрема характерними для нього є жанрові пошуки.
Опис
Ключові слова
Д. Павличко, жанр, сонет
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК