Об апперцепции в художественном произведении („Мертвые души” Н. В. Гоголя и „Под игом” И. Вазова)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються особливості апперцепції в романах М. В. Гоголя „Мертві душі” та Івана Вaзова „Під ярмом”. На матеріалі аналізу сцен зазначених творів робиться висновок про схожі тенденції у творчості російського і болгарського письменників.
This article deals with peculiarities of apperception in the novels „Dead Souls” by N.V. Gogol and “Under the Yoke” by I. Vazov. Illustrating the analysis of two scenes in the works mentioned above, the author draws a conclusion as to similar tendencies in their writing.
Опис
Ключові слова
апперцепція, розповідна структура, національний характер, сприйняття, аpperception, narrative structure, national character, perception
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК