Орнаментальний стиль у контексті літописної спадщини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті висвітлюється історія написання та особливості мови Галицько-Волинського літопису. Здійснюється порівняльний аналіз виражальних засобів «Галицької» та «Волинської» частин літопису. Мова тексту розглядається як зразок орнаментального стилю літописної пам’ятки XIII cт.
В статье рассматривается история написания и особенности языка Галицко-Волынской летописи. Осуществляется сравнительный анализ изобразительных средств «Галицкой» и «Волынской» частей летописи. Язык текста рассматривается как образец орнаментального стиля летописного памятника ХІІІ в.
The article discusses stylistic features of the language of Galicia-Volyn chronicle. Tt studies stylistic devices in both parts of the chronicle. The language of the text studies as an example of ornamental style of 13 century chronicle.
Опис
Ключові слова
Галицько-Волинський літопис, стилістичні прийоми, концепти, стиль, Галицко-Волынская летопись, стилистические приемы, концепты, стиль, Galicia-Volyn chronicle, stylistic features, concept, style
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК