Залучення PhD студентів до вивчення англійської мови за академічним спрямуванням через розвиток агентивності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Залучення студентів у процес навчання – це багатовимірне поняття, яке, як правило, включає поведінкові, емоційні, когнітивні та агентивні компоненти [1,2,3,6]. Кожен вимір містить індикатори залучення та роз’єднання, які студенти відчувають безперервно у процесі навчання [5].
Опис
Ключові слова
англійська мова, PhD, розвиток агентивності
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи: зб. матеріалів: 1 Міжнар. Конгрес (22-23 верес. 2021 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філологічний ф-т [та ін.]. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2021.
DOI
ORCID:
УДК