Об одном методе исследования второй проблемы различения

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Запропоновано метод роз'вязку другої проблеми відрізнення для деякого класу дійсних диференціальних рівнянь типу (1).
Предложен метод решения второй проблемы различения для некоторого класса вещественных дифференциальных уравнений типа (1).
The method of the sekond problem of distinguish for some class of real differential eguations type (1)is offered.
Опис
Ключові слова
метод исследования, проблема различения
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК