Інтертекст у постмодерністському дискурсі: трансформація образу інтелектуального реципієнта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття містить аналіз інтертекстуальних елементів постмодерністського тексту з огляду на специфіку їхнього сприйняття реципієнтом.
The article contains the analysis an intertextual elements of postmodernism text with provision for specifics of their perception adresser.
Опис
Ключові слова
реципієнт, сприйняття, текст масової культури, прецедентний текст, recipient, perception, mass culture text, precedent text
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК