Політична трансформація Угорщини в умовах членства в Європейському Союзі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена проблемі політичної трансформації Угорщини, яка перейшла до другого етапу посткомуністичних трансформацій у якісно нових умовах — як член ЄС з 2004 року. Аналіз угорських реформ надає можливість вирізнити позитивні та негативні аспекти досвіду нових членів ЄС задля з’ясування можливостей його використання в Україні.
Статья посвящена проблеме политической трансформации Венгрии, которая перешла ко второму этапу посткоммунистических трансформаций в качественно новых условиях — как член ЕС с 2004 года. Анализ венгерских реформ дает возможность проанализировать позитивные и негативные аспекты опыта новых членов ЕС для выяснения возможностей его применения в Украине.
The article is dedicated to the problem of political transformation of Hungary that already moved to another stage of postcommunist transformations in high-grade better conditions — as a member of EU since 2004 year. Hungarian reforms’ analysis offers the possibility to emphasize positive and negative features of new EU members’ experience for ascertaining the possibilities of its usage in Ukraine.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 2: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
політична трансформація, партійна система, парламентські вибори, урядова коаліція, политическая трансформация, партийная система, парламентские выборы, правительственная коалиция, political transformation, party system, parliament elections, governmental coalition
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК