Українці-переселенці на Одещині 1944-1946 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті на основі архівних документів проаналізована політика, що застосовувалась радянською владою щодо українців-переселенців із Польщі у 1944-1946 рр. На жаль вони стали заручниками міждержавної радянсько-польської угоди і були добровільно-примусово переселені до південно-східних областей радянської України. В даній статті ми розглядаємо долю українців-переселенців на Одещині у зазначений період.
В статье на основе архивных документов проанализирована политика, которая применялась советскими властями украинским-переселенцев из Польши в 1944-1946 гг. К сожалению они стали заложниками межгосударственной советско-польского соглашения и были добровольно принудительно переселены в юго-восточных областей советской Украины. В данной статье мы рассматриваем судьбу украинский-переселенцев в Одесской области в указанный период.
On the basis of archival documents analyzed policy that was used by the Soviet authorities on ukrainian settlers from western Ukraine in 1944-1946 years. Unfortunately, they are held hostage to Soviet-Polish intergovernmental agreement and voluntarily-forcibly relocated to the south-eastern regions of the Soviet Ukraine. In this article we consider the fate of Ukrainian settlers in the Odessa region in this period.
Опис
Ключові слова
переселенці, переселення, депортація, українці, Україна, Польща, СРСР, переселенцы, переселение, депортация, украинцы, Украина, Польша, СССР, settlers, migration, deportation, Ukrainian, Ukraine, Poland, USSR
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК