Аналіз трансфертного ціноутворення у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлені актуальні питання трансфертного ціноутворення, досліджується податкова теорія впливу на трансфертне ціноутворення у сучасних умовах в міжнародних організаціях.
The article highlights current issues of transfer pricing, examines the tax theory of influence on transfer pricing in modern conditions in international organizations.
Опис
Ключові слова
трансфертне ціноутворення, податки, податкові ставки, транснаціональні корпорації, transfer pricing, taxes, tax rates, transnational corporations
Бібліографічний опис
Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні [Електронний ресурс] : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 2-3 берез. 2023 р.) : зб. наук. праць. – Вінниця : ВНТУ, 2023.
DOI
ORCID:
УДК