Проблема свободи віросповідання в діяльності конституанти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Здійснювана Національними Установчими Зборами Франції заміна старих структур феодальної державності новим буржуазним правопорядком неминуче вимагала не тільки відмови від догм офіційного галліканізму в таких конституційних сферах життєдіяльності держави, як її суверенітет і система розподілу влади, але остаточного політико-правового оформлення системи цивільних інституцій, що, в свою чергу, вимагало прямої реформи церкви, перетворення її зі стану й структури феодалізму в буржуазно-цивільну асоціацію віруючих і духівництва, інститут нової державності, який утверджувався у Франції.
Опис
Ключові слова
революція Франції, Декларації прав людини 1789 р., Церковно-центристська концептуальна теза
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання