Роберт Філмер та його трактат «Патріарх»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Роберт Філмер (1588–1653) – англійський політичний мислитель доби революції середини XVII ст. – не занадто відомий українському науковому загалу. Втім цей автор низки оригінальних політичних творів, широко освічений інтелектуал, знавець англійського загального права є в багатьох сенсах помітною фігурою в історії політичної думки та гострого ідейного протистояння часів двох революцій в Англії XVII ст.
The treatise was written by Sir Robert Filmer (1588–1653) probably in the beginning of the English Civil War of the mid-17th century and published only in 1680. «Patriarcha» played a great role in the ideological confrontation on the eve of the Glorious Revolution. Here the first Ukrainian translation of the treatise (Parts I-II) is proposed.
Опис
Ключові слова
Роберт Філмер, державний суверенітет, трактат «Патріарх»
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання