Стратегії переконання в промовах радянських вождів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Серед дієвих способів формування суспільної свідомості в умовах зародження або панування тоталітарного режиму можна виокремити публічні виступи вождів - авторитетних громадсько-політичних діячів чи партійних керівників, які позиціонують себе втілювачами ідейних прагнень та устремлінь усієї нації. Як у переломні історичні моменти, так і у періоди становлення відповідної форми державного правління саме вожді беруть на себе обов’язки підбурюючих натхненників та енергійних підживлювачів певної ідеології, що впроваджується й надалі постійно культивується в суспільстві. Відтак особливе значення приділяється свідомому й несвідомому використовуванню ними засобів запевнення громадян у вагомості проголошуваних ідей та їх винятковій ролі в добробуті тогочасного і прийдешніх поколінь.
Опис
Ключові слова
виступи вождів, стратегія, промови
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії: зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК