Трансформація архітектонічної структури оригінального тексту в адаптованому варіанті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасне визначення терміна композиція як поєднання частин у єдине ціле та як структура передбачає, що під ним можуть розуміти різни рівні організації тексту. В залежності від того, про який з можливих рівнів йдеться, розрізняють різні аспекти композиції - організацію персонажного ряду, сюжетні зв'язки в творі, повторення та варіації, чередування композиційно-мовленнєвих форм, а також членування тексту на певні частини. Існує також погляд на композиційний устрій художнього твору як на зміну в ньому точок зору, з яких ведеться розповідь. Згідно з цим трактуванням виділяють семантику, синтактику та прагматику композиційної побудови. Як синоніми до цього терміну (композиційний устрій) виступають такі слова як диспозиція, конструкція, компонування, організація, план.
Опис
Ключові слова
оригінальний текст, композиція, архітектонічна стуктура
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК