Знахідки монет другої половини XIV – початку XІХ ст. на території Ізмаїла (за матеріалами колекції Ізмаїльського історико-краєзнавчого музея Придунав’я)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядаються знахідки монет на території Ізмаїлу, які зберігаються в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав’я. Частина монет була знайдена під час археологічних досліджень на території Ізмаїльскої фортеці в 1989 і 1991 рр., інша частина була передана до музею приватними особами. Нумізматичні знахідки в Ізмаїлі дозволяють виявити в середньовічній та новій історії періоди, коли дана територія була заселена.
The article focuses on the finds of coins on the territory of Izmail, which are stored in the Izmail local museum of Danube region. Part of the coins was found during the archaeological researches on the territory of the Izmail fortress in 1989 and 1991, the other part was given to the museum by private individuals. The numismatic finds in Izmail can define periods in the medieval and modern history, when this area was inhabited.
В статье рассматриваются находки монет на территории Измаила, которые хранятся в Измаильском историко-краеведческом музее Придунавья. Часть монет была найдена во время археологических исследований на территории Измаильской крепости в 1989 и 1991 гг., другая часть была передана музею частными лицами. Нумизматические находки в Измаиле позволяют выявить в средневековой и новой истории периоды, когда данная территория была заселена.
Опис
«Записки історичного факультету» 24 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2013.
Ключові слова
Ізмаїльська фортеця, акче, мангир, Izmail fortress, akche, mangir, Измаильская крепость, акче, мангыр
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК