Синергетичний підхід як підгрунтя лінгвістичної екології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті висвітлено фундаментальні складники поняття синергетичності як основи досліджень функціонування складних відкритих систем узагалі та лінгвоекологічних явищ зокрема
В статье рассмотрены фундаментальные составляющие понятия синэрге- тичности как основы исследований функционирования сложных открытых систем в целом и лингвоэкологических явлений в частности
In the article, the author examines the fundamental components of the synergies concept as the base of the complex open systems’ and linguistically ecologic facts’ operation research.
Опис
Ключові слова
синергетика, лінгвоекологія, система, комунікація, синэргетика, лингвоэкология, система, коммуникация, synergetics, linguistic ecology, system, communication
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК