Кодифікована вимова приголосних у граматиках ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Праця присвячена проблемам становлення норм вимови приголосних української літературної мови у ХІХ ст. Завдяки особливостям правопису першої друкованої граматики О. Павловського (1818), граматики Я. Головацького (1849), граматики М. Осадци (1862), а частіше всупереч йому, відбилися вимовні риси приголосних, більшість з яких стала орфоеп ічною нормою сучасної української літературної мови.
The article is dedicated to the problem of pronunciation norms of consonants of the Ukrainian literary of the XIX century. Due to the spelling peculiarities the first published grammar by O. Pavlovsky (1818), the grammar by Y. Golovac’ky (1849), the grammar by M. Ocadcy (1862) but oftener despite them pronunciation features of consonants became vivid; the majority of them became orthoepic norm of the modern Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
орфоепія, становлення, першодруки, orthoepy, formation, early printed books
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК