SENSITIVENESS OF THE TEST-CULTURE B. SUBTILIS TO KO-TRIMOKSAZOL AND NEW ANALOGUES OF SULFANILAMIDE

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Печатный дом
Анотація
Ko-trimoksazol (Baktrim, Bisiptol) is one of the most known antibacterial preparations for treatment of easy and middlingheavy off-hospital infections of respiratory and urinary tracts, intestinal infections. In addition, he quite often is used for inhospital infections.
Досліджено антимікробну чутливість до ко-тримоксазола та нових синтетичних сульфаніламідів по відношенню до клітин полірезистентного штаму мікроорганізму B. subtilis. Виявлено, що усі досліджувані сполуки достовірно інгібують ріст усіх тест-мікроорганізмів. Найбільш активними виявились речовини 2 та 3. Рівень впливу ко-тримоксазолу на досліджений штам дорівнює впливу речовини 2.
Опис
Матеріали IІI Міжнародної конференції молодих вчених «Розмаїття живого. Екологія. Адаптація.Еволюція.», присвячена 100-річчю з дня народження видатного українського ліхенолога М.Ф. Макаревич (м. Одеса, 15 - 18 травня 2007 р.). Материалы IІI Международной конференции молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Адаптация.Эволюция.», посвященная 100-летию со дня роджения известного украинского лихенолога М.Ф. Макаревич (г. Одесса, 15 - 18 мая 2007 г.)
Ключові слова
B. subtilis, Ko-trimoksazol
Бібліографічний опис
Proceedings of the III International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 100 anniversary from birth of famous ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15 - 18 May, 2007).
DOI
ORCID:
УДК