Працездатність оператора в умовах впливу екстремальних факторів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
емоційної напруги на успішність діяльності оператора. Представлено результати аналізу кривих навчання визначених слів у групах з різним рівнем емоційної напруги. Показано, що величини постійної часу Т можуть бути мірою емоційної напруги і прогнозованої працездатності людини в умовах впливу екстремальних факторів. Виявлено інверсію знаку цього впливу на успішність діяльності людини. Стаття пропонує математичну модель зв'язку між успішною діяльністю і мотивацією чи емоційною напругою (закон Yerkes—Dodson). Запропоновані результати можуть служити теоретичною підставою кількісних характеристик діяльності людини на стадії професійного відбору.
Опис
Ключові слова
модель, емоції, працездатність, закон Йеркса—Додсона, оптимальна активація, крива навчання, постійна заучування, збудження, модель, эмоции, работоспособность, закон Йеркса—Додсона, оптимальная активация, кривая обучения, постоянная времени, возбуждение, model, emotions, motivation, law Yerkes—Dodson, optimal activation, learning curve, constant time
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК