Розвиток управлінської науки в університетах третього покоління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Процеси формування та подальшого розвитку інноваційної економіки у більшості економічно розвинутих країнах прямо пов’язані з активним розвитком, в першу чергу, науки і освіти. Місцем, де наука і освіта взаємодіють і розвиваються є університети. Саме стан розвитку університетів в державі є показником її стратегічних цілей щодо історичного майбутнього суспільства в цілому. Важливо також звернути увагу на розвиток саме управлінської науки (менеджменту) в сучасних університетах
Опис
Ключові слова
управління, ВНЗ
Бібліографічний опис
Матеріали IX Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (27 квіт. 2018 р.) : захід присвяч. святкуванню 20-річчю створення ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 200 с.
DOI
ORCID:
УДК