Категорія перфектності англійського дієслова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті зроблено спробу встановити наявність граматичної часової категорії перфектності англійського дієслова та визначити її категоріальне значення з позиції когнітивної лінгвістики.
В статье делается попытка определить наличие грамматической временной категории перфектности у английского глагола и установить её категориальное значение с позиций когнитивной лингвистики.
The article deals with the definition of the category of perfectness of the English verb from the point of view of the cognitive linguistics.
Опис
Ключові слова
граматичний час, перфектність, дієслово, подія, момент мовлення, грамматическое время, перфектность, глагол, событие, момент речи, tense, perfectness, the verb, event, the moment of speech
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання