Мала проза Б. Лепкого: художнє новаторство та світоглядно-естетичний контекст національної літературної традиції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Богдан Лепкий розпочинав свій творчий шлях у добу становлення і розвитку модернізму. В творчості митця відбились зміни світоглядних засад, притаманне позбавлення стереотипів побутописання, що органічно поєднується з різноманіттям жанрових різновидів фрагментарної прози, а ліризм стає ключовою домінантою художнього стилю та мислення письменника. Метою статті є дослідження парадигми творчих пошуків українського митця, який звертався до переосмислення як традиційної для української літератури соціальної проблематики, так і до нових проблем екзистенції людського буття. Своєрідної інтерпретації набуває воєнна тематика, якій надається особлива роль, адже звернення до неї можна пов’язати із біографією митця, який пережив Першу та Другу світову війну. Досліджено, що в творах письменника, присвячених зображенню лихоліття війни, характери героїв розкриваються у нетипових ситуаціях. А художні образи туги, долі стають ключовими і семантично акцентованими. Спостерігається розвиток екзистенційних мотивів, а саме, пошуки сенсу буття у жорстокому світі, усвідомлення героями абсурдності війни, самотності, «закинутості» людей у незвичайні для них обставини, осмислення ваги життя і смерті, що виявляє особливості трагедійного світосприйняття війни письменником.
Опис
Ключові слова
мала проза, Богдан Лепкий, художнє новаторство, світоглядно-естетичний контекст, національна літературна традиція, фрагментарна проза
Бібліографічний опис
Філологічні студії