«Мораторій» на розірвання шлюбу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Згідно з чинним сімейним законодавством шлюб може бути розірвано в органі РАЦСу або за рішенням суду. Можливість припинення шлюбу на підставі волевиявлення одного чи обох з подружжя є проявленням принципів рівності подружжя, вільності шлюбу та його розірвання. «Оскільки укладення шлюбу здійснюється на вільних та добровільних засадах, ніхто не може бути примушений до збереження подружніх відносин, якщо втрачена їх основа. Тому правом пред’явлення позову про розірвання шлюбу СК України наділяє обох з подружжя».
Опис
Ключові слова
розірвання шлюбу, сімейне законодавство шлюбу, позов про розірвання шлюбу
Бібліографічний опис
«Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності: проблеми науки і практики» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 145-й річниці створення Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 23 квіт. 2010 р.) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Екон.-правовий ф-т ; упоряд. та відп. ред. д-р юрид. наук. І. С. Канзафарова. - Одеса : Астропринт, 2010.
DOI
ORCID:
УДК