Суб’єкти тлумачення права в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Окреслюється коло державних органів, які мають право займатися тлумаченням права на Україні та розкриваються межі їх повноважень у цій діяльності.
Определяется круг государственных органов, имеющих право осуществлять различные виды официального толкования норм права в соответствии с законодательством Украины.
Опис
Ключові слова
офіційне тлумачення норм права, види офіційного тлумачення норм права, суб’єкти тлумачення норм права, официальное толкование норм права, виды официального толкования норм права, субъекты толкования норм права
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК