Українська лінгвіститчна термінологія: системні звязки в аспекті парадигматики

Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність проблеми полягає в тому, що в центрі уваги сучасного термінознавства залишається упорядкування термінологій різних галузей знань із постійною увагою до точних визначень наукових понять та зв’язків між ними, що має знаходити відтворення у відповідних термінопозначеннях. Об’єктом нашого наукового дослідження є українська термінологія. Предметом дослідження є сучасна українська лінгвістична термінологія. Перед нами було завдання: 1) дослідити сьогодення українського термінознавства; 2) виявити системні явища в українській лінгвістичній термінології. Матеріалом дослідження слугував « Словник лінгвістичних термінів» Є. В. Кротевича, Н. С. Родзевича.
Опис
Ключові слова
українська лінгвістична термінологія, термінологічний словник, синонімія, паронімія, антоніми
Бібліографічний опис
Філологічні студії