Розмежування привласнення, розтрати або викрадання шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 кк України) і крадіжки (ст. 185 кк України)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянути питання розмежування окремих форм викрадання при кваліфікації злочинів проти власності.
При квалификации похищений, определенные сложности вызывает размежевание отдельных форм похищений, во многом связанных с необходимостью четкого установления отношения субъекта таких деяний к имуществу, которым он приступно завладевает. Предлагаются некоторые рекомендации при правовой оценке таких деяний.
Опис
Ключові слова
кваліфікація, розмежування злочинів, володіння майном, викрадання, форми викрадання, квалификация, разграничение преступлений, владение имуществом, формы похищения
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК