Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Запропоновано обґрунтування науково-обгрунтованої стратегії підвищення рівня економічного потенціалу підприємства інноваційного типу в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки
Предложено обоснование научно-обоснованной стратегии повышения уровня экономического потенциала предприятия инновационного типа в условиях реализации инновационно-инвестиционной модели развития отечественной экономики
Proposed rationale for evidence-based strategy to improve economic potential in terms of innovation type of innovative-investment model of development of t he national economy.
Опис
Ключові слова
підприємство, економічний потенціал, стратегія, модель, інноваційно-інвестиційна діяльність, предприятие, экономический потенциал, стратегия, модель, инновационно-инвестиционная деятельность, enterprise, economic potential, strategy model, innovation and investment activities
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК