Сучасний концептуальний апарат словотвору - основа для дослідження дериваційних процесів у терміносистемі інформатики.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються основні одиниці словотвірного аналізу української терміносистеми інформатики та з’ясовуються проблемні моменти в їх трактуванні.
В статье рассмотрены основные единицы словообразовательного анализа украинской терминосистемы информатики и определены проблемные моменты в их трактовке.
The article dwells upon the main units of word-formation analysis of Ukrainian terminological system of information science and problems of their intergritation.
Опис
Ключові слова
активність, продуктивність, словотвірна модель, словотвірний потенціал, словотвірний тип, словотворчий спосіб, активность, продуктивность, словообразовательная модель, словообразовательный потенциал, словообразовательный тип, словообразовательный способ
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК